onsdag 2. april 2014

Gleden i hverdagen

Har du opplevd noen gang at du gjør riktige ting, men det oppleves mer som "must" enn som "fornøyelse". Slik kan det skje. Vi kan gjøre riktige ting, men gleden av at vi gjør noe viktig kan dessverre være borte.

Sal.50:8 Jeg vil ikke irettesette deg for dine slaktoffers skyld - dine brennoffer er alltid for meg. 9 Jeg tar ikke okser fra ditt hus eller bukker fra dine kveer. 10 For meg tilhører alle dyr i skogen, dyrene på fjellene i tusentall... 14 Gi Gud takk som offer, og gi Den Høyeste det du har lovt, 15 og kall på meg på nødens dag, så vil jeg utfri deg, og du skal prise meg.

Gud har sikkert ingenting å si om deg. Du gjør alt som det skal gjøres: viser kjærlighet, tålmodig ganske lenge, du ber, leser Bibelen, går på møter i en menighet, gir tiende eller en bra summe av penger i kollekt. Dine barna oppfører seg pent og din ekteskap fungerer bra. Gud ser alt dette og er tilfredsstilt med det han ser. Men allikevel kan det føles som at den store innsats som vi gjør i menigheten, i familien, på jobb ikke gir oss nok glede tilbake. GLEDEN KAN VÆRE BORTE. 
Gleden kommer ikke når du føler for den, men når du bestemmer deg for å takke Gud. Ikke takke for å få eller takke fordi du har fått, men takke ham bare for hvem han er. Dette er den første gledens hemmelighet. 
Hemmeligheten nummer to er å invitere Gud til å være med i alle ting som vi driver med i hverdagen og spesielt i det som føles utfordrende. Gud gir oss fremgang og da kommer gleden igjen: gleden av å lykkes.

Riktige bestemmelser gjenkaller riktige følelser. Bestem deg for å begynne å takke.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar